Tilastotietoja

Jälki-ilmoittautuminen on päättynyt ja kilpailuun on ilmoittautunut 108 vartiota. Siniseen sarjaan 18, punaiseen 25, ruskeaan 37 ja harmaaseen 28 vartiota. Kilpailussa on edustettuina 10 partiopiiriä.

Lauantaille on tulossa noin 170 rastimiestä ja sunnuntaina 100 rastimiestä. Tämän lisäksi järjestelyhommissa toimii huollon, kisakeskukseen, ensiavun, viestin, ruokahuollon, tuomarineuvoston, kanttiinin ja tulostoimiston tehtävissä noin 50 vapaaehtoista.